Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hogy Fabók Mancsit az Isten is egyszemélyes bábszínháznak teremtette, arra több jel utal. Egy egész jelsorozat. Kezdhetjük talán avval, hogy a színésznő vokális képességei lenyűgözőek. Úgy tud különböző hangokon, hangszínekben megszólalni, hogy a lehető legteljesebb valószerűséggel beszél több különböző szereplő szájával. Magában a bábjáték lebonyolításában – kesztyűbábok és a bábfigurák kellékeinek használatában – a manuális készsége és a ritmusérzéke is perfektnek mutatkozik.

Feltűnő erénye a színésznőnek, hogy igen jó a füle, s figyelme a legapróbb, leghalkabb, legtávolabbi nézői reakcióra is kiterjed. Nincs az a tétova kisgyermeki hozzászólás, amit meg ne hallana a paraván mögül, és ne reagálna rá kedvesen, szellemesen és mindenekelőtt stílusosan. Ha jobban belegondolok, elképzelni sem tudok Fabók Mancsinál slágfertigebb nőt. Különleges adottsága, hogy a közönséggel való kommunikációban tévedhetetlen. Színpadi létezése azt sugallja, hogy a természetes egyszerűség és báj az ösztönös magabiztossággal párosulva a legjobb kombináció, amikor az ember az óvodás korú publikum elé áll ki.

Fabók Mancsi Bábszínháza repertoárjának 2015 óta része a Vitéz László és Vas Juliska című előadás, amely abban az évben fődíjat is nyert a Marczibányi téri gyermekszínházi szemlén. Vitéz László – mint azt a színésznő az előadás végén elmeséli a nézőknek – több mint kétszáz éves bábjátékhős. Hasonló külföldi figurák, Pulcinella, Kasper, Petruska és társai mintájára találták ki a magyar vásári bábosok, sapkájának és ruhájának piros színét alighanem a huszároktól irigyelve el. A Vitéz László-játék egyszer és mindenkorra összefonódott Kemény Henrik nevével és munkásságával, de ez nem jelenti azt, hogy mások ne működnének elismerten, invenciózusan és szakavatottan ezen a terepen, Pályi Jánostól Takács Dánielen át Tatai Zsoltig. Fabók Mancsi a hozzá illő egészséges bátorsággal állt neki – első nőként – Vitéz Lászlót játszani, s nincs a vállalkozásában semmi hiba. Vitéz Lászlójának nevetései különösen megnyerőek és életteliek.

A legendás bábfickó meghódítása – az egy dolog, de nem minden. A színésznő ugyanis feltalált Vitéz László mellé egy partnernőt, aki tökéletesen illik a főhőshöz. Ő is egyedül van, de jó szívvel őrzi emlékét és életvezetési tanácsait a nagypapucikájának, aki olyan magas volt, hogy elfogyott a nézése annak, aki végig akart nézni rajta. Vas Juliska is alaposan elbánik a sötét alakokkal, neki történetesen egy seprű a harci eszköze. Itt kell megjegyeznem, hogy a Vitéz László-történetek ma már kicsit talán kétesen ható verekedési akciói Fabók Mancsinál voltaképp zenés táncszámokká szublimálódnak. Ami mindenképpen enyhít az összecsapások erőszakos jellegén. (A zene Keresztes Nagy Árpád és Ölvedi Gábor munkája, és felvételről halljuk.) Van még egy jellegzetessége ennek a piros sapkás, piros rokolyás Julisnak: nem tud hallgatni, az ördögnek sem, hiába kéri őt szegény szolgálatos ördög, hogy ne beszéljen.

Vitéz László és Vas Juliska korrekten, kézfogással bemutatkoznak egymásnak, de már ezt megelőzően szerelem szövődött köztük. Bár ebben bizonyos erőmerítő pálinkának is szerepe van, nem teljesen életidegen módon. Szívmelengető kettősük nem véletlenül idézi szövegileg is Shakespeare Rómeó és Júliáját. Eddigre Vitéz László a furuglájával és a palacsintasütőjével leverte már a Csokipofa ördögöt, Vas Juliska pedig a seprűjével elpáholta az angyal álruhát öltött Csontika csontvázat. A legnagyobb ellenfél ezután jön, ám a Vas-Vitéz páros természetesen legyőzi a Halált is, amelyet Mancsi a fejére húzott koponyamaszkkal elevenít meg enyhén hátborzongatóan félelmetesen. A Halál egyébként is elkésett, mert a szerelmesek már elvégezték dolgukat a malomban. (Külön lábjegyzelhetnénk, hogy amit az egyikük malomnak nevez, azt a másikuk majomnak mondja, s vajon létezik-e hosszabb távon házastársi kompromisszum az ilyen típusú kérdésekben?)

A felnőttközönség szemérmesen sejti, mi történt odabent a malomban. A Halál mindenesetre feladja a küzdelmet, hiszen az őrlés eredményeként már csecsemősírás hallatszik ki a megőrölt búzagabonyákok zsákjából. Még szép, hogy a szerelem, az élet és Fabók Mancsi diadalmaskodik.

Stuber Andrea naplója